Entreprenad

Vi hjälper er hästägare/markägare med diverse tjänster.

 • Gödsling av åker/hästbete (med minerlgödsel)
 • Plöjning med tre skärig växelplog (När du behöver förnya dina vallar och beten)
 • Harvning (efter plöjning)
 • Sådd (insådd av ny vall eller bete med fröblandning som passar era djurslag)
 • I viss mån betesputsning.

Vi kan tillhandahålla gödsel och frö till er.
Vi ger er råd om era vallar och beten/parasittryck etc.

 • Rundbalspressning (125 cm i diameter) av tex Halm
 • Grävning/dikning/dränering även vid byggnation.
 • Vi fixar hårdgjorda rasthagar till era hästar.
 • Diverse traktortjänster där en rejäl traktor med lastare kommer till användning. Tillbehör till lastare är skopa, pallgafflar, rundbalsgrip, balspjut.
 • Vi harvar även era ridbanor med riktig lantbruksharv.
 • Vi kan hjälpa till med att t.ex. montera vattenkoppar eller frostfritt vattensystem eller andra montage (Dock ej några elinstallationer)