Maskintjänster

Vi erbjuder olika maskintjänster.

Vi kan hjälpa er att förnya era vallar/hästbeten, genom att:
Ge er råd och planera förnyelse, parasittryck etc.

  • Plöjning
  • Harvning
  • Sådd: insådd av ny vall/beten med fröblandning som passar era hästar.

Betesputsning

  • Putsa av betet

Gödsling

  • Gödsla era beten med mineralgödsel.

Rundbals pressning

  • Balar 125 cm i diameter av tex halm.

Övriga traktortjänster

  • Harvning av ridbanor
  • Inlyftning av rundbalar
  • Transport av balar

Även grävjobb utförs, se under fliken grävning