ActiveHorse

Naturlig hästhållning

Hammarbergs Gård har vi sedan en tid tillbaka infört en ActiveHorse anläggning. Aktiv grupphästhållning är ett nytt sätt att se på hästhållning där hästens naturliga behov sätts i fokus.  Det handlar om att hästarna umgås i flock med många sociala kontakter och med många fodertillfällen.  De tillåts äta och vila tillsammans, eller mer enskilt om så behövs. Hästarna får helt naturligt frisk luft och är i rörelse. I en ActiveHorse anläggning får hästen utlopp för alla naturliga behov.  Man kan se det som att hästarna hålls som på bete, fast året om, och med rätt foderstat!

Så fungerar det

I en ActiveHorse-anläggning identifieras varje individ med ett datachip fastsatt i grimman, i halsring eller i manen. Foderstationerna känner av vilken häst som går in.  Hästen får rätt mängd foder, eller ättid om det gäller krafftfoder, anpassat till just den individen.  Fodergivorna fördelas över hela dygnet i små portioner.  Det innebär att hästarna kan äta när de vill, även på nätterna och att de har tillgång till foder dygnet runt.  Ingen häst behöver gå hungrig.  Via datorn kan du lätt ställa in varje hästs behov och också följa hästarna ätmönster.  Hästens foderstat styrs med chip och datordator

Du kan se mer om systemet här Länk till video (leverantören BoPil A/S)